Bpower2

Istota współpracy na bazie Lean Office

Jak zadbać o to, co w pracowniku najlepsze dla firmy? – Istota współpracy na bazie Lean Office

Czym tak na prawdę jest firma?

To ludzie, którzy ją tworzą: ich wiedza, doświadczenie i
skuteczność w podejmowaniu decyzji. Każdy pracownik stanowi niezastąpioną cegiełkę w
procesie rozwoju przedsiębiorstwa. A co jeśli wszystkie te cząstki udałoby się zgromadzić w
jednym miejscu i wykorzystać nawet po utracie danego pracownika? Taka możliwość
mogłaby otworzyć przedsiębiorstwa na błyskawiczny rozwój w jasno określonym kierunku.
To właśnie jedno z głównych zamierzeń wdrożenia Lean Office opartego na systemie EIM
jako Organizacyjnego Mózgu.

Postaw na komunikatywność

Podstawą sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest komunikacja. Stanowi
ona fundament dobrze przeprowadzonego tzw. gemba walking, podczas którego zespół
kierowniczy obserwuje i reaguje na zachodzące w firmie procesy. Liderzy powinni mieć
możliwość bezproblemowego informowania pracowników o swoich decyzjach, przy
jednoczesnym uwzględnianiu ich opinii i włączaniu ich do procesu tworzenia firmowych
standardów. W tym miejscu należy poszukać rozwiązania, które pozwoli odciążyć członków
zespołu z decyzji wpisujących się w pewien utarty schemat i usprawnić przepływ informacji
pomiędzy nimi.

Zarządzanie łatwiejsze niż myślisz

Rozpatrzmy tradycyjne przedsiębiorstwo – jak długo trwa proces realizacji projektu od
momentu jego kreacji przez pracownika aż do akceptacji przez wyższe jednostki? W wielu
przypadkach czas ten przewyższa sam okres wykonywania pracy docelowej. Czy nie jest to
niepotrzebne utrudnianie tak prostych do organizacji zadań? Rozwiązanie w tym przypadku
stanowi zastosowanie techniki zapamiętującej realizowane wcześniej procesy przesyłania i poddawania ocenie wykonanych prac, dzięki czemu mogą być one przeprowadzone
natychmiastowo, bez zbędnych procedur i wykorzystanego niepotrzebnie czasu.

Rozwiąż problem, zanim jeszcze się pojawi!

Kolejnym ważnym zagadnieniem w tym temacie jest pojawiający się niespodziewanie
problem. Co zrobić w sytuacji braku docelowego produktu na magazynie? Jak skutecznie
przekazać informację, podjąć decyzję i wszcząć odpowiednio szybko kroki pozwalające na
rozwiązanie problemu? Wiele procesów, takich jak dopasowanie najlepszego dla danego
produktu zamiennika, jest możliwych do przeprowadzenia bez zaangażowania osób
fizycznych, ich czasu i nerwów, ale z uwzględnieniem ich indywidualnych preferencji
decyzyjnych. Zastosowanie tego typu rozwiązań nakieruje przedsiębiorstwo na istotniejsze
problemy niż te, które mogą zostać rozwiązane w wyjątkowo nieskomplikowany sposób.
Jedyne, co jest potrzebne, to otwarcie się na nowe, zautomatyzowane metody
organizacyjne.

System EIM jako Organizacyjny Mózg nie jest tylko substytutem pracownika firmy
odpowiedzialnym za kontakt w zespole. Jest to sposób komunikacji, kontrolowania
wszystkich procesów oraz szybkiego reagowania na zmiany i problemy. Integruje on ze sobą
pracowników i zapamiętuje specyfikę ich decyzyjności, w celu opracowania funkcji
podejmowania tych samych wyborów bez niepotrzebnego angażowania uwagi osób
fizycznych. Kumuluje w swoich zasobach całościową wiedzę i umiejętności pracowników,
dzięki czemu firma może sprawnie zarządzać wewnętrzną organizacją i rozwijać się każdego
dnia.

Daria Erkier

Śledź nas na

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.