Moduły

Więcej usług

  • Zarządzanie e-fakturowaniem
  • Zasoby ludzkie
  • Zarządzanie zadaniami
  • Zarządzanie przydziałami
  • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Oto link do dowolnej broszury lub dokumentu związanego z tym modułem.

Centralna dystrybucja

Funkcjonalność

Moduł umożliwia administrację całością systemu – od dodawania użytkowników przez definiowane procesów workflow po zarządzanie archiwizacją.

  • Zarządzanie przepływami, notyfikacjami, raportami i definicjami projektów.
  • Personalizacja funkcjonalności poprzez dostępne opcje konfiguracyjne.
  • Łączy ze sobą wszystkie pozostałe komponenty systemu oraz umożliwia sterowanie nimi w zależności od przydzielonych uprawnień.
  • Wszystkie dokumenty są w jednym miejscu, więc możesz je łatwo kontrolować.
  • Możliwość zdefiniowania, kto ma dostęp do jakich modułów, dzięki czemu tylko upoważnione osoby mają dostęp do ważnych dokumentów