Bpower2

Moduły

Więcej usług

 • Zarządzanie e-fakturowaniem
 • Zasoby ludzkie
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie przydziałami
 • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Here is the link to any brochure or document related to this module.

Monitorowanie SFA

Funkcjonalność

Moduł mobilnego monitorowania przeznaoczny jest dla urządzeń na platformie Google Android. Dzięki temu modułowi można pozyskiwać informacje z terenu. Proces ten musi być efektywny i nie może kolidować z działaniami pracowników terenowych. Dlatego w systemie duży nacisk położony został na budowę elastycznego moduł ankiet. Najważniejsze cechy tego modułu to:

 • typy biznesowe
 • predefiniowanie typów danych, które mogą występować w ankietach
 • obsługa obiektów binarnych (dokumenty Word/Excel, zdjęcia, itp)
 • pytania zależne – wyświetlenie pytania jest uzależnione od odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań,
 • ankiety zależne – możliwość definiowania zależności między ankietami i ich polami,
 • tworzenie harmonogramów ankiet – ustalanie częstotliwości i krotności wypełniania ankiet
 • tworzenie grup docelowych oraz profili klientów, jako adresatów ankiety

Narzędzie raportowe do analizy zebranych danych. Zdefiniowane ankiety mogą być przydzielane określonym grupom lub użytkownikom, mogą mieć zastrzeżoną ważność. Istnieje możliwość umieszczenia nieograniczonej liczby pytań wraz z komentarzami w tworzonej ankiecie.