Bpower2

Moduły

Więcej usług

  • Zarządzanie e-fakturowaniem
  • Zasoby ludzkie
  • Zarządzanie zadaniami
  • Zarządzanie przydziałami
  • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Oto link do dowolnej broszury lub dokumentu związanego z tym modułem.

Obsługa reklamacji

Funkcjonalność

Moduł automatyzujący proces reklamacji.Daje to możliwość: złożenia formularza reklamacyjnego w systemie poprzez wiele kanałów, uporządkowanie całego procesu rozpatrywania jej: odrzucenia, a także akceptację reklamacji na poszczególnych etapach zatwierdzania. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie informacji o odpowiedzialnym za daną reklamację w celu jej zmiany na linii produkcyjnej lub poprawy ścieżki przepływu pracy i wyeliminowania słabego punktu.

  • Wyczyść proces składania skargi
  • „Winny” zostanie szybko zidentyfikowany
  • Błąd zostanie wyeliminowany
  • Ograniczenie stresu poprzez przegląd procesu reklamacyjnego