Moduły

Więcej usług

  • Zarządzanie e-fakturowaniem
  • Zasoby ludzkie
  • Zarządzanie zadaniami
  • Zarządzanie przydziałami
  • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Oto link do dowolnej broszury lub dokumentu związanego z tym modułem.

Obsługa użytkowników i podpis elektr

Funkcjonalność

W trosce o zachowanie poufności danych w systemie każdy użytkownik ma dostęp tylko do danych przewidzianych dla roli, która została mu przypisana. Użytkownicy powiązani są w grupy a te z kolei w działy. Dzięki temu uzyskujemy w systemie pełne odzwierciedlenie stanowisk i zespołów pracujących w firmie. W celu umożliwienia pełnoprawnej wymiany dokumentów pomiędzy partnerami, jak faktury czy umowy, wprowadzona została obsługa podpisu elektronicznego.

  • Obsługa danych teleadresowych wszystkich użytkowników systemu.
  • Możliwość zmiany ról (uprawnień), przydzielania, odbierania i grupowania osób zależnych.
  • Bezpieczne uwierzytelnianie się w systemie poprzez zastosowanie algorytmów szyfrujących uwzględniających aktualne standardy zabezpieczeń sieciowych.
  • Weryfikacja dokumentów poprzez zastosowanie komponentu podpisującego i  weryfikującego kwalifikowany podpis elektroniczny.

<ul>
<li> Możliwość przypisania pracowników do odpowiednich działów </li>
<li> Możliwość zmiany uprawnień pracownika </li>
<li> Doskonała wymiana dokumentów między pracownikami </li>
<li> Dane są poufne </li>
</ul>