Moduły

Więcej usług

  • Zarządzanie e-fakturowaniem
  • Zasoby ludzkie
  • Zarządzanie zadaniami
  • Zarządzanie przydziałami
  • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Oto link do dowolnej broszury lub dokumentu związanego z tym modułem.

Pulpit Kierownika

Funkcjonalność

Pulpit kierownika usprawnia zarządzanie pracą podległych pracowników w zakresie:

  • bazy klientów – planów sprzedaży,
  • planów pracy,
  • zadań,
  • urlopów i innych nieobecności.

Dzięki szybkiemu dostępowi do danych zbieranych w terenie nadzór nad pracownikami jest znacznie łatwiejszy. Dzieje się tak za sprawą kontrolowania częstotliwości i jakości wizyt oraz realizacji powierzonych pracownikom planów i zadań. Dostępny zbiór predefiniowanych zestawień i raportów umożliwia analizowanie przechowywanych w systemie danych i podejmowanie na tej podstawie decyzji operacyjnych, które pozwolą zachować przewagę nad konkurencją.