Bpower2

Moduły

Więcej usług

 • Zarządzanie e-fakturowaniem
 • Zasoby ludzkie
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie przydziałami
 • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Oto link do dowolnej broszury lub dokumentu związanego z tym modułem.

Raporty i notyfikacje

Funkcjonalność

Funkcjonalność modułu umożliwia generowanie raportów i statystyk wspomagających procesy decyzyjne na etapie doboru zespołów wykonawczych w ramach pojedynczych zleceń. Umożliwia też np. delegowanie obowiązków pracowniczych w celu maksymalnie efektywnej pracy i szybkiego wykonania zlecenia przez firmę.

Moduł zapewnia dostęp zarówno do bieżących danych przechowywanych w systemie Bpower2, a dzięki integracji z mechanizmami kopii zapasowych i archiwizacji także do danych archiwalnych. Uprawnieni użytkownicy mogą analizować dane w dłuższych perspektywach czasowych, co stanowi istotne wsparcie przy podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Generując dany raport, użytkownik końcowy określa formę prezentacji danych (np. wykres, tabela przestawna) oraz definiuje zakres parametrów wyjściowych (np. zakres dat od do, status zadania).  Wynikiem tych operacji jest domyślny wgląd zawierający prezentację danych wynikowych. Użytkownik może modyfikować zawartość wglądu zależnie od formy prezentacji, np.: dodając lub usuwając kolumny w tabeli, zmieniają kolejność wyświetlania danych, ustawiając dodatkowe filtry na kolumnach tabeli, grupując dane wg poszczególnych kolumn czy też wprowadzając agregacje danych.

 • Zwiększenie ogólnego stanu wiedzy wszystkich współpracujących stron.
 • Automatyczne generowanie powiadomień i raportów periodycznych (np. dobowe lub miesięczne).
 • Zestawianie ekonomicznych wyników współpracy, weryfikacja jakości realizowanej współpracy.
 • Generowanie raportów, statystyk, wspomagających procesy decyzyjne.
   

 • Umożliwienie wglądu w bieżący postęp projektu.
 •  

 • W dowolnym momencie możesz wygenerować raport według dowolnych parametrów (data, status zadania).
 •  

 • Dzięki analizie danych podejmujesz lepsze decyzje biznesowe.