Moduły

Więcej usług

  • Zarządzanie e-fakturowaniem
  • Zasoby ludzkie
  • Zarządzanie zadaniami
  • Zarządzanie przydziałami
  • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Oto link do dowolnej broszury lub dokumentu związanego z tym modułem.

Sprzedaż SFA

Funkcjonalność

Moduł sprzedaży mobilnej na urządzenia działające na platformie Google Android został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy muszą zdalnie zbierać i przetwarzać zamówienia oraz inne dokumenty związane z obsługą procesu sprzedaży. System udostępnia kilka sposobów pracy z zamówieniami:

  • obsługa zamówień bezpośrednich i pośrednich (transferowych)
  • tworzenie zamówień na podstawie dokumentów historycznych
  • obsługa zamówień promocyjnych
  • przegląd historii zamówień

Zamówienia są tworzone w dwóch krokach. W pierwszym definiowane są warunki zamówienia (dane nagłówkowe), a drugim wprowadzane są dane dotyczące pozycji na podstawie listy produktów i predefiniowanych grup produktowych. System obsługuje produkty proste i pakiety produktów, cenniki oraz widełki rabatowe. Produkty można wyszukiwać ręcznie lub z użyciem czytnika kodów (aparat fotograficzny).

Moduł sprzedaży mobilnej obsługuje integrację wszystkich obsługiwanych dokumentów z systemami zewnętrznymi. Oznacza to, że dokument może powstawać w systemie sprzedaży mobilnej i być przekazywany na zewnątrz, a także może być pobierany z innego systemu i udostępniany do przeglądu lub edycji zgodnie z uprawnieniami w systemie. Możliwa jest także dystrybucja dokumentów poprzez pocztę elektroniczną do stron zaangażowanych w proces sprzedaży (np. do dystrybutorów).