Bpower2

Moduły

Więcej usług

 • Zarządzanie e-fakturowaniem
 • Zasoby ludzkie
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie przydziałami
 • Obsługa reklamacji

Lokalizacja

ul. Sztabowa 89/5, 53-313 Wrocław, Polska

515 114 362

Broszura

Oto link do dowolnej broszury lub dokumentu związanego z tym modułem.

Zarządzanie e-fakturą

Funkcjonalność

Moduł udostępnia możliwość elektronicznej wymiany faktur między wystawcą i odbiorcą bez konieczności przesyłania dokumentów w formie papierowej.
W razie potrzeby istnieje możliwość wczytania skanu faktury do repozytorium plików i dostęp do niego jest możliwy z poziomu widoku pojedynczej faktury. Podstawowym założeniem modułu jest użyteczność i przejrzystość, które spowodują, że wymiana faktur nie będzie uciążliwa.

 • Proste wystawianie faktur z możliwością automatycznego uzupełniania danych ze zdefiniowanej listy towarów i usług, kontrahentów, kont bankowych
 • Przyjmowanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej e-faktury (dostęp do archiwum).
 • Umożliwienie generowania polecenia przelewu w sposób automatyczny, w postaci paczki przelewu zgodnej ze standardami: ­ ELIXIR­0 obsługiwanym przez wszystkie polskie banki.
 • Planowanie płatności – w kontekście terminu / konta bankowego, z którego będzie realizowana płatność.
 • Uporządkowanie płatności w firmie, faktury są prezentowane użytkownikowi na pięciu listach w zależności od ich statusu.
 • Komunikacja w zakresie danej e-faktury / płatności (zarządzanie fakturami: zatwierdzenie, odrzucenie, sporna).
 • Obsługa monitów.
 • Wyliczanie odsetek.
 • Funkcje przypominania o płatnościach.
 • Obsługa komunikatów o otrzymaniu faktury / płatności.
 • Obsługa podpisu elektronicznego przy przesyłaniu dokumentów / wiadomości.