Powered Business

eTalent Moduł: System Ocen Okresowych Oparty o Modele Kompetencyjne

 • Ocena 180, 270, 360 stopni
 • Projektowanie oceny okresowej przy użyciu zdefiniowanych wcześniej szablonów
 • Wybór uczestników badania oraz przypisanie im relacji wraz z rolami: oceniany pracownik, kierownik bezpośredni, podwładni, współpracownicy, kierownicy wyższego szczebla, komisje
 • Tworzenie arkuszy ocen w zależności od zajmowanego profilu stanowiska przez ocenianą osobę
 • Definiowanie workflow projektu oceny
 • Definiowanie treści maili i przypomnień o czekających zadaniach
 • Przeprowadzenie rozmowy i dokonanie oceny
 • Dostęp do wyników dla poszczególnych osób według nadanego poziomu uprawnień
 • Możliwość porównywania wyników dla pracownika i działu
 • Rozwiązuje problem kontroli nad przebiegiem procesu oceny - system automatycznie sprawdza stan zaawansowania przebiegu oceny i wysyła powiadomienia przypominające do osób, które jej nie ukończyły
 • Oszczędza czas, pozwalając przejść z systemu oceny papierowej, wymagającego pracochłonnych analiz na nowoczesne rozwiązania online
 • Usprawnia analizę informacji uzyskanych w procesie oceny. System umożliwia tworzenie zestawień o charakterze statystycznym oraz generuje obszerne raporty  zbiorcze, na podstawie których można prześledzić oraz porównać wyniki oceny, zaplanować rozwój, stworzyć plany szkoleń
 • Ułatwia powiązanie strategii personalnej ze zachodzącymi w firmie zmianami. Klient może w dowolnym momencie i w szybkim czasie oraz bez konieczności zakupu nowego systemu zdecydować o zmianie w zakresie metody dokonywania oceny np. przejść z oceny 180 na 360 stopni, zmienić kryteria, wygląd arkusza, wprowadzić zmiany w zakresie obowiązków, wymaganych kompetencji, kwalifikacji ocenianych stanowisk, struktury organizacyjnej, przeprojektować arkusze itp.
 • Daje każdemu ocenianemu rzetelną informacje zwrotną. Każdy oceniany otrzymuje raport indywidualny, który daje ocenianemu pełen obraz wymagań oraz oczekiwań w zakresie ocenianych kryteriów
 • Tworzenie systemu ocen w organizacji
 • Szkolenia z prowadzenia rozmów oceniających
 • Analiza wyników ocen i informacja zwrotna dla pracowników, managerów i Zarządu
e-max.it: your social media marketing partner
WORKFLOW

WORKFLOW

Funkcjonalność: Za pośrednictwem modułu w prosty sposób możn...

Zarządzanie e-fakturą

Zarządzanie e-fakturą

Moduł udostępnia możliwość elektronicznej wymiany faktur mię...

Kadry

Kadry

Zatrudnianie nowych pracowników, wysyłanie wniosków urlopowy...

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami

  Moduł ułatwiający proces zarządzania zleceniami, pozw...

Raporty i notyfikacje

Raporty i notyfikacje

Funkcjonalność modułu umożliwia generowanie raportów i stat...

Obsługa użytkowników i podpis elektr.

Obsługa użytkowników i podpis elektr.

W trosce o zachowanie poufności danych w systemie każdy uży...

Moduł ofertowania

Moduł ofertowania

Moduł obsługi ofertowania jest przewidziany dla dokumentowa...

Zarządzanie centralne

Zarządzanie centralne

Moduł umożliwia administrację całością systemu - od dodawani...

Kopie zapasowe i archiwizacja danych

Kopie zapasowe i archiwizacja danych

Moduł niezbędny dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i...

Komunikacja z partnerami

Komunikacja z partnerami

Moduł zapewnia możliwość komunikacji pomiędzy partnerami za...

Obsługa zleceń serwisowych

Obsługa zleceń serwisowych

Zadaniem modułu jest wspomaganie pracy wszelkiego rodzaju se...

Obsługa reklamacji

Obsługa reklamacji

Moduł automatyzujący proces reklamacyjny. Daje on możli...

Panel Dostawcy

Panel Dostawcy

Panel dostawcy umożliwia interakcję ze współpracującymi dost...

Panel Klienta

Panel Klienta

Panel klienta umożliwia interakcję ze swoimi klientami w zak...

Pulpit Kierownika

Pulpit Kierownika

Pulpit kierownika usprawnia zarządzanie pracą podległych pra...

Pulpit Pracownika

Pulpit Pracownika

Pulpit pracownika umożliwia rejestrowanie przez użytkowników...

« »
Moduł Zarządzania Serwerami

Moduł Zarządzania Serwerami

Moduł umożliwia zdalne zarządzanie usługami hostingowymi bez...

Moduł Zamówień Fashion

Moduł Zamówień Fashion

Składanie przez partnera zamówień do systemu B2B na towary...

Moduł SEO

Moduł SEO

Moduł Seo jest odpowiedzialny za zarządzanie danymi dotycząc...

Moduł Rejestracja Domen

Moduł Rejestracja Domen

Jest to moduł komponentowy pozwalający na wymianę informacj...

Uploader i repozytorium plików

Uploader i repozytorium plików

Funkcjonalność modułu: Obsługa centralnego repozytorium plik...

« »

Moduły e-Talent

eTalent Moduł: Rekrutacja

eTalent Moduł: Rekrutacja

Baza kandydatów Projekty rekrutacyjne Pobieranie CV ze skrz...

eTalent Moduł: Stawianie i Ocena Celów/Zadań

eTalent Moduł: Stawianie i Ocena...

Ewidencja karty celów Kaskadowanie celów Workflow karty cel...

eTalent Moduł: Katalog Kompetencji

eTalent Moduł: Katalog Kompetencji

Dostęp do 160 kompetencji rozpisanych na 5 wskaźników zacho...

eTalent Moduł: System Ocen Okresowych Oparty o Modele Kompetencyjne

eTalent Moduł: System Ocen Okresowych...

Ocena 180, 270, 360 stopni Projektowanie oceny okresowej pr...

eTalent Moduł: Struktura Organizacyjna

eTalent Moduł: Struktura Organizacyjna

Umożliwia tworzenie wielopoziomowej struktury firmy oraz za...

eTalent Moduł: Stanowiska

eTalent Moduł: Stanowiska

Karta opisu stanowiska, która jest podstawą do rekrutacji,...

eTalent Moduł: Grafiki i Planowanie Czasu Pracy

eTalent Moduł: Grafiki i Planowanie...

Planowanie czasu pracy na obiekt np. restauracja, sklep Zgo...

eTalent Moduł: EDM – Elektroniczny Obieg Faktur

eTalent Moduł: EDM – Elektroniczny...

Dodawanie skanów dokumentów z dysku lub automatyczne pobier...

eTalent Moduł: Działania Rozwojowe

eTalent Moduł: Działania Rozwojowe

Workflow wniosku o działanie rozwojowe - historia akceptacj...

eTalent Moduł: Ankietowanie

eTalent Moduł: Ankietowanie

Tworzenie dowolnych szablonów ankiet. Przeprowadzanie ankie...

eTalent Moduł: Katalog Kwalifikacji i Umiejętności

eTalent Moduł: Katalog Kwalifikacji i...

Obiekty związane z opisem stanowiska dotyczące twardej wied...

Moduły Mobile

Moduł Skanowania Kodów Kreskowych na Urządzenia Mobilne

Moduł Skanowania Kodów Kreskowych na...

Moduł skanowania kodów kreskowych umożliwia odczytywanie kod...

Sprzedaż SFA

Sprzedaż SFA

Moduł sprzedaży mobilnej na urządzenia działające na platfor...

Monitorowanie SFA

Monitorowanie SFA

Moduł mobilnego monitorowania przeznaoczny jest dla urządzeń...

Kierownik Sprzedaży SFA

Kierownik Sprzedaży SFA

Moduł mobilnego kierownika sprzedaży przeznaczony jest dla...

Moduł na Telefony/Tablety do Kuponów Promocyjnych

Moduł na Telefony/Tablety do Kuponów...

Moduł na telefony komórkowe przeznaczony jest dla użytkownik...