Powered Business

Opinie o innowacyjności Bpower2

Opinia o innowacyjności Bpower2 od Centrum Transferu Technologii - Akademia Techniczno-Humanistycznej.

Sporządzona przez: dr Honorata Howaniec / Data: 25.04.2016

 

Prezentowana innowacja to innowacja produktowa (zintegrowany system informatyczny integrujący zarządzanie w obszarze procesów, projektów, finansów, zamówień i obsługi klientów, z grupy systemów ERP (ang. enterprise resource planning) tj. umożliwiający efektywne zarządzanie całością zasobów przedsiębiorstwa, w tym obsługę klienta; produkt nowy, o dobrych parametrach technicznych i szerokiej funkcjonalności), który może przyczynić się do innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach, które go wdrożą (wprowadzanie nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych).

 

 zobacz PDF

Opinia o innowacyjności Bpower2 od Politechniki Wrocławskiej

Sporządzona przez: Prof. dr hab. inż. Lech Sitnik, prof. zw. / Data: 28.12.2015

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że opracowany w maju 2015 roku (wprowadzony na rynek w grudniu 2015 r.) System Bpower2 stanowi technologię wysoce nowoczesną w skali światowej, tzn. jest technologią stosowaną nie dłużej niż pół roku i co za tym idzie spełnia wymagania zawarte w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 zobacz PDF