Bpower2

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Jestem świadom/świadoma, iż zapisanie się na wydarzenie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach podanych w poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu (imię, nazwisko, adres e-mail) przez Bpower2 sp. Z o.o., z siedzibą główną we Wrocławiu Sztabowa 89/5, w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu.
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Bpower2 sp. z o.o. Informujemy, że podanie danych osobowych, zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, modyfikacji lub aktualizacji, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych osobowych. Masz również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celach podanych w klauzuli powyżej.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Bpower2 sp z o.o. możesz kontaktować się z pracownikami firmy Bpower2 sp. z o.o.pod adresem office@bpower2.com.
UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).