Bpower2


Bpower2 to multiplaner firmowy
usprawniający pracę w wielu obszarach.

Dla Działu Sprzedaży

Kiedy obsługujesz klienta jesteś zależny od zadań wykonanych dla Ciebie przez inne osoby w firmie.
Ponosisz odpowiedzialność za działania swoje i innych osób.  
Multiplaner dla działu sprzedaży pozwoli Ci łatwo sprawdzać jakie zdania realizują Twoi współpracownicy,
tak aby obietnica złożona przez Ciebie klientowi była dotrzymana.’

Dla Działu Finasowego

Zgubiona faktura, nierozliczony zwrot, brak osoby odpowiedzialnej za niezrealizowany przelew to problemy dnia codziennego w dziale finansów. Ponieważ dział ten jest realizatorem innych działów szczególnie musi dbać o porządek a współpraca z  nim jest bardzo istotna.  Dzięki dobrej pracy działu finansów Twoja firma buduje zaufanie u klientów i urzędów

Dla Działu Kontroli Jakości

Najczęstszym problemem działu kontroli jakości jest wdrożenie w firmie ustalonych norm ISO i rozporządzeń RODO oraz  wyegzekwowanie ich przestrzegania. 
Na przykład tylko regularne pomiary czystości wody pozwolą, że przejdziesz kolejny audyt i otrzymasz certyfikat.
Twój współpracownik miał przeprowadzić badanie wody, ale tego nie zrobił.
Klient poprosił o skasowanie jego danych w bazie, a informatyk o tym zapomniał, co grozi finansowymi konsekwencjami.  

Dla Działu Zakupów

ratunek przed upadłością

Współpraca z Twoimi dostawcami jest bardzo istotna.  Dzięki dobrej współpracy z dostawcami Twoja firma może być konkurencyjna lub nie. Twoi dostawcy są zależni od Twoich zamówień. A Ty zależysz od zamówień swoich klientów. Czy czasem czujesz się byś był między młotem a kowadłem. 

Multiplaner dla działu zakupów pozwoli Ci łatwo przekierować  informacje od sprzedaży do Twoich dostawców. Możesz automatycznie agregować lub segregować po to by ograniczyć czas na komunikacje z dostawcami a oni mieli Twoje zamówienia na bieżąco.