Bpower2

Multiplaner dla działu kontroli jakości

Zaplanowanie procesów pomoże utrzymać porządek i przejrzystość w procesach kontrolnych i zaoszczędzi nam czas

.

Najczęstszym problemem działu kontroli jakości jest wdrożenie w firmie ustalonych norm ISO i rozporządzeń RODO oraz  wyegzekwowanie ich przestrzegania.  Np. tylko regularne pomiary czystości wody pozwolą, że przejdziesz kolejny audyt i otrzymasz certyfikat. Twój pracownik miał przeprowadzić badanie wody, ale tego nie zrobił. Abo klient poprosił o skasowanie jego danych w bazie, a informatyk o tym zapomniał, co grozi finansowymi konsekwencjami.  Jak od nich to wyegzekwować ?  Multiplaner pozwoli Ci przenieść wszystkie procesy do systemu co sprawi,  że będą one jasne i przejrzyste a Ty będziesz miał nad nimi kontrolę od początku do końca. Dodatkowo będzie przypominał pracownikom o terminach realizacji  poszczególnych zadań, które po wykonaniu będą musieli zatwierdzić. Ty będziesz otrzymywać powiadomienia o braku realizacji i będziesz mógł reagować na bieżąco a nie w ostatniej chwili. Misją Multiplanera jest wprowadzenie u pracowników stałych nawyków, tak aby nie było potrzeby ciągłego przypominania im o  zadaniach do wykonania, tylko żeby stało się to dla nich naturalną koleją rzeczy.

Opinia image

Dzięki Bpower2mam porządek oszczędzam czas

Jak działa multiplaner Bpower2?

Organizuj pracę działu kontroli jakości

Współpraca

Multiplaner poprawi współpracę między działami, przez co kontrola jakości będzie łatwiejsza i sprawniej będzie można egzekwować przestrzeganie norm.

Dostępność

Z dowolnego miejsca i urządzenia możesz mieć wgląd do realnego przebiegów każdego z procesów opisanych w normach jakości dzięki real-time viewer.

Koordynacja

Żadna zmiana w procesach nie umknie uwagi multiplanerowi, który prześle informacje do odpowiedniego działu i nie pozostanie pominięta przez Twoich współpracowników.

Misja

Multiplaner wprowadzi prawidłowe nawyki u Twoich pracowników, którzy regularnie będą wykonywać zadania związane z ISO a nie tylko w wypadku audytu.

Przejrzystość

Każdą procedurę można sprawdzić i każde działanie można zobaczyć na kolejnych etapach i sprawdzić czy zostało zrealizowane.

Cykliczność

Multiplaner przypomni Tobie i Twojemu pracownikowi o przeprowadzeniu cyklicznych zadań. Nie musisz już obciążać głowy żeby o nich pamiętać.

Case studies

Małopolskie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Coaching i Consulting to dziedziny, którymi centrum zajmuje się od 2002 roku. Wspiera menadżerów w zakresie rozwoju ich kompetencji, tak aby lepiej mogli realizować cele stawiane przez firmy, którymi zarządzają. Ważne jest, by przy tym zachować wewnętrzną harmonię, by nawał pracy nie zniechęcał do codziennego cieszenia się życiem. Dopiero połączenie celów prywatnych z obowiązkami zawodowymi może dać dobre wyniki i długotrwałą satysfakcję. Zespół centrum łączy kompetencje z różnych obszarów i pozwala zaoferować Państwu wszechstronne doradztwo. Dzieli się doświadczeniem ze świata zarządzania i szeroko rozumianego biznesu oraz wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Współpraca z centrum pozwala znaleźć unikalną ścieżkę rozwoju dla Państwa na tu i teraz, która będzie zawierała elementy najlepszych praktyk a równocześnie będzie silnie osadzona w realiach stanu emocji, nabytego doświadczenia.

Wyższa Szoła Zarządzania i Administracji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu to placówka w pełni autonomiczna o charakterze non-profit, działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym. Idea ustanowienia w Zamościu szkoły wyższej o profilu ekonomiczno-informatycznym i administracyjnym zrodziła się w środowisku rzeszowskim. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu założyły: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Zamojska Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji spełnia ważną rolę edukacyjną dla regionu zamojskiego, kształcąc dobrze przygotowane kadry dla jego potrzeb. Spełnia też ważną funkcję kulturotwórczą rozwijając działalność wydawniczą, odczytową, popularno-naukową, oświatową i sportową. Ważnym łącznikiem ze społecznością regionu jest też Społeczna Rada Senatu oraz Centrum Badawczo-Szkoleniowe naszej Uczelni, ściśle współpracujące z władzami lokalnymi, grupami biznesu i przedsiębiorczości.