Bpower2

Dotacja Unijna

Bpower2 sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty Bpower2 Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: Bpower2 Sp. Z o.o. poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączna wartość projektu: 435 800.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 326 850.00 PLN

Bpower2 sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty Bpower2 Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Bpower2 sp. z o.o. poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączna wartość projektu: 232 540.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 174 405.00 PLN

Bpower2 sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty Bpower2 Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Bpower2 sp. z o.o. poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączna wartość projektu: 298 800.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 224 100.00 PLN

Śledź nas na