Bpower2

Zwiększanie potencjału ludzkiego

Nauczanie maszynowe

ikona

1. Złożona i niestandardowa automatyzacja procesów

Mamy doświadczenie w dziedzinie analizy dokumentów za pomocą analizatorów wykorzystujących uczenie maszynowe. Jesteśmy w stanie odczytać dane z faktur i rachunków niezależnie od ich formatu i innych dokumentów. Zaletą jest to, że nasze rozwiązanie nie wymaga tworzenia szablonów i jest w pełni elastyczne. Możesz dodać obsługę kolejnych języków lub elementów dokumentu, które należy przeczytać.
 
Na przykład:
  • Dane Podstawowe (nazwa firmy, numer VAT, konta bankowe)
  • Numer reklamacji , nazwy projektów
  • Inne ważne informacje dotyczące dokumentów niejawnych
Pomagamy klientom wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i automatyzować wszelkiego rodzaju zadania i procesy biznesowe. Zwykle zaczynamy od wspólnych warsztatów, w których pomagamy klientom zrozumieć, gdzie w ich konkretnym przypadku najlepiej jest korzystać z uczenia maszynowego, głębokiego uczenia się lub innych algorytmów do analizy tekstów / dokumentów itp.
 
ikona

2. Wykrywanie obiektów i kształtów oraz analiza

Pomagamy klientom analizować różne rodzaje danych gromadzonych przez ich firmę. W związku z tym prowadzimy konsultacje w celu weryfikacji istniejących danych, ustalenia ich jakości i ewentualnych braków. 
Pomagamy zrozumieć, co jest możliwe na ich podstawie. Poprowadzimy ścieżkę od obecnego stanu i powiązanych z nim danych do stanu docelowego, tj. tego, co klient chciałby osiągnąć w przyszłości. 
Przykładami projektów są np. analiza danych z czujników przemysłowych pod kątem ich kompletności w celu zbudowania systemu ostrzegającego o zbliżającym się zdarzeniu w fabryce (np. zatkanie filtra) lub wspomagania decyzji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności energetycznej systemów urządzeń. Budujemy rozwiązania do analizy ogromnych ilości danych, np. związane z symulacjami pogodowymi, optymalizacjami aerodynamicznymi podczas projektowania części samochodowych itp.
ikona

3. Analiza danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Pomagamy klientom budować i wdrażać systemy wspomagające podejmowanie decyzji na podstawie danych gromadzonych przez ich firmę. Pod tym względem.
Przeprowadzamy obie konsultacje w celu weryfikacji istniejących danych, ustalenia ich jakości i ewentualnych braków. Pomagamy klientom zrozumieć, co jest możliwe na ich podstawie i prowadzimy ścieżkę od obecnego stanu i powiązanych z nim danych do stanu docelowego, czyli tego, co klient chciałby osiągnąć w przyszłości.
 
ikona

4. System ekspercki wspierający podejmowanie decyzji

Pomagamy klientom budować i wdrażać systemy wspomagające podejmowanie decyzji na podstawie danych o ich firmie.
Jesteśmy w stanie zwiększyć wydajność organizacji, wspierając planowanie pracy pracowników, korelując je z celami firmy i płynnością.
Pomagamy zarówno w przygotowaniu modeli i analizatorów, jak i w przygotowaniu interfejsów do używanych przez nich systemów. Bardzo ważne jest dla nas podejście do pracowników podczas wdrażania, nasi trenerzy i mentorzy współpracują z systemami informatycznymi w celu wprowadzania zmian zarówno w czasach technicznych, jak i ludzkich. 

Oto jak

Wspomaga uczenie maszynowe

Znajdowanie odpowiedzi ukrytych w danych