Bpower2

SFA Multiplaner dla działu wsparcia sprzedaży

Buduj system który pomoże Ci zarządzać Sales Force w terenie

Grafika

Moduł  SFA przeznaoczny jest dla urządzeń na platformie Google Android.
Dzięki temu modułowi można pozyskiwać informacje z terenu. Proces ten musi być efektywny i nie może kolidować z działaniami pracowników terenowych. Dlatego w systemie duży nacisk położony został na budowę elastycznego moduł ankiet. Najważniejsze cechy tego modułu to:

  • Typy biznesowe
  • Predefiniowanie typów danych, które mogą występować w ankietach
  • Obsługa obiektów binarnych (dokumenty Word/Excel, zdjęcia, itp)
  • Pytania zależne – wyświetlenie pytania jest uzależnione od odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań
  • Ankiety zależne – możliwość definiowania zależności między ankietami i ich polami
  • Tworzenie harmonogramów ankiet – ustalanie częstotliwości i krotności wypełniania ankiet
  • Tworzenie grup docelowych oraz profili klientów, jako adresatów ankiety

Narzędzie raportowe do analizy zebranych danych. Zdefiniowane ankiety mogą być przydzielane określonym grupom lub użytkownikom, mogą mieć zastrzeżoną ważność. Istnieje możliwość umieszczenia nieograniczonej liczby pytań wraz z komentarzami w tworzonej ankiecie.

Planowanie

Multiplaner podzieli prace na wszystkich handlowców, a dla szefa pokaże efekt w dowolnym wymiarze.

Dostępność

Z dowolnego miejsca i urządzenia możesz mieć wgląd do swojego CRM i danych swoich spraw sprzedażowych.

Koordynacja

Żadna sprawa Twojego klienta nie pozostanie pominięta przez Twoich współpracowników. O każdej będziesz miał real-time informacje.

Raportowanie

Multiplaner przypomni Ci aby do szefa wysłać bieżące raporty sprzedaży na przykład w każdy czwartek o 16.20.

Fakturowanie

Jeśli masz spełnić specjalne wymagania w zakresie trybu wystawiania faktur multiplaner pozwoli to robić w sposób procesowo powtarzalny.

Metodyka

Multiplaner pozwala stworzyć metodykę pracy działu sprzedaży i prowadzić każdego według niej aby osiągać coraz większą skuteczność.

Rankingowanie

Jeśli Twoi pracownicy lubią rankingi, Multiplaner pomoże Ci je tworzyć w modelu grywalizacyjnym.

Balans

Dzięki Multiplanerowi zaplanujesz swoje zadania sprzedażowe aby zachować harmonie miedzy pracą a życiem osobistym.

Szukasz najlepszego rozwiązania?

Case studies

Szukasz najlepszego rozwiązania?