Bpower2

Nawiązanie współpracy z INTERPONT

OŚWIADCZENIE O NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY

pomiędzy:

Zespół ten połączył swoje siły, aby stworzyć najwyższej jakości usługi, takie jak:

INTERPONT Holding powstał w 1994 roku. Jego twórcy byli przekonani, że firmy, zwłaszcza w sektorze średnich przedsiębiorstw, powinny oczekiwać od swoich konsultantów rozwiązań znacznie bardziej ambitnych i niestandardowych. 22 lata później liczba klientów przedsiębiorstwa przekracza 320 średnich firm oraz międzynarodowych podmiotów holdingowych, które działają m.in. w: budownictwie, zaopatrzeniu chemicznym i farmaceutycznym, motoryzacji, telekomunikacji, inżynierii mechanicznej, zaopatrzeniu w ropę naftową i gaz ziemny, inżynierii elektronicznej, logistyce i innych branżach.

Od ponad 10 lat Sonelli Group wspiera rozwój firm dzięki dużemu doświadczeniu m.in. w realizacji projektów. Synergia działań grupowych Sonelli Group zapewnia jej klientom skuteczne i bezpieczne rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Grupa dba o najwyższą jakość, upewniając się, że komunikacja z klientami jest efektywna, a ich potrzeby w pełni zrozumiałe.

INTERPONT Holding oraz Sonelli Group doszły do porozumienia oraz zobowiązują się nawiązać współpracę i zrealizować wspólnie projekty w różnych sferach biznesu, aby zaoferować swoim klientom i partnerom:

 • Ponad 20 lat doświadczenia
 • 240 pracowników na całym świecie
 • Jeszcze większe doświadczenie, duże portfolio zrealizowanych projektów oraz ponad 500 klientów z całego świata
 • Międzynarodową oraz lokalną znajomość przepisów prawnych oraz rodzimych konsultantów w każdym kraju
 • Stworzenie optymalnych narzędzi współpracy oraz szybką reakcję na zmiany
 • Pomysłowość popartą doświadczeniem w licznych zrealizowanych projektach
 • Spełnianie oczekiwanych rezultatów
 • Niepowtarzalne zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do klienta z odpowiedzialnością za oferowane usługi

Nasz personel i sieć ekspertów chętnie i precyzyjnie dobierze rozwiązania, których poszukuje klient oraz zapewni potrzebne wsparcie w każdym państwie i regionie naszej działalności, tj:

 • Federacja Rosyjska
 • Ukraina
 • Niemcy
 • Kazachstan
 • Polska
 • Chiny
 • Benelux
 • Wielka Brytania

Wierzymy, że nasze siły napędowe i szeroki zakres oferowanych usług pozwolą dostarczyć przedsiębiorstwom na nowych rynkach wiedzę, która umożliwi im rozwój i pozwoli osiągnąć sukces, wybierając jednocześnie optymalny sposób wejścia na rynek oraz zapewni obecnym klientom istotne wsparcie w ich różnorodnych działaniach i/lub specjalnych projektach.

Śledź nas na