Bpower2

O nas

Nasz zespół zarządzający

img_0145

Jacek Rakoczy jest jednocześnie magistrem informatyki jako absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz MBA zdobytym na Oxford Brookes University. Jako współzałożyciel  CC-Center  odpowiada za coachning biznesowy oraz doradztwo w zakresie strategii firm, optymalizacji procesów sprzedaży i produkcji. Od samego początku kariery zawodowej podejmował się zadan takich jak wprowadzenie firmy QAD na rynek Polski, czy reorganizację strategii sprzedaży firmy IFS Poland. Pracował również dla IDS Scheer, gdzie doprowadził do szerokiego wykorzystania ARIS Smart Path jako efektywnego narzędzia wdrożenia SAP ERP dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw podnosząc znacząco obroty firmy w tej dziedzinie. Szkolił podległych sobie pracowników jak i słuchaczy kursów w zmianie ich nawyków tak, aby optymalizowali swoje działania i by osiągali zamierzone rezultaty.W ten sposób udostępnia klientom CC-Center  swoją szeroką wiedzę w zakresie najlepszych praktyk (best practices) oraz  podejścia procesowego nastawionego na efektywność. Pomaga podnieść efektywność działania przedsiębiorstw.

image

Iwona Wielgo-Rakoczy jest z wykształcenia socjologiem (Uniwersytet Wrocławski) oraz managerem CSR (Studia podyplomowe w Collegium Civitas w Warszawie).  W CC Center  odpowiada za  sprzedaż oraz relacje z klientami. Propagatorka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Osoba o wysoko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych i komunikacyjnych z dużym doświadczeniem w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi, samodzielny pracownik potrafiący pracować i kierować zespołem, posiadająca dobre kompetencje organizacyjne, zorientowana na cele, które potrafi osiągać poprzez projekty realizowane samodzielnie lub jako członek zespołu.  Przez wiele lat jeden z kluczowych pracowników Dolnośląskiej Izby Gospodarczej (jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców z Dolnego Śląska) odpowiedzialna za kontakty oraz relacje z przedsiębiorcami.

KacperZ

Kacper Żuczkowski ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku filologia angielska z zakresu tłumaczeń specjalistycznych. Przez lata zajmował się nauczaniem języka angielskiego oraz tłumaczeniem tekstów specjalistycznych, tj. technicznych, medycznych, prawniczych i unijnych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej w języku polskim oraz angielskim. Swoją współpracę z CC-Center rozpoczął w lipcu 2015 roku jako Specjalista ds. Pozyskiwania i Realizacji Projektów Unijnych. Swoboda w posługiwaniu się językiem obcym oraz łatwość pracy nad tekstem umożliwiły mu przygotowanie licznych projektów dla naszych klientów, które otrzymały dofinansowanie z UE. Udział w szkoleniach, chęć rozwoju zawodowego, determinacja do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów, sumienność, kreatywność oraz podejmowanie dobrych decyzji biznesowych pozwoliły po zaledwie roku awansować na stanowisko Managera Zespołu, a następnie Wspólnika CC-Center.