Bpower2

Katarzyna Piekut

Pani Katarzyna może pomóc firmie w takich zagadnieniach jak:
• poprawa efektywności zarządzania ludźmi,
• ulepszenia w zakresie zarządzania,
• udoskonalania procesów,
• poprawa zarządzania zespołem i budżetem dla kierowników średniego szczebla.

Od 2010 roku związana z branżą HR. Zdobyła doświadczenie jako Branch Manager po stronie największych międzynarodowych firmach rekrutacyjnych Manpower i Adecco gdzie odpowiadała za nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami, doradztwo i optymalizację procesów rekrutacji, Candidate Experience i Employer Branding. Do jej zadań należało również otwieranie oddziałów on-site zlokalizowanych w fabrykach, zarzadzanie rekrutacjami masowymi, wprowadzanie działań mających na celu zmniejszenie rotacji i absencji pracowników.

Pomiędzy 2017 i 2018 Była odpowiedzialna za zarządzanie firmą rekrutacyjno-szkoleniową Grupa Most Wanted!

Od 2019 roku prowadzi działalność doradczo-szkoleniową skupioną wokół doradztwa HR i zarządzania, doskonalenia procesów i komunikacji w firmach.

Współpracuje z kluczowymi osobami decyzyjnymi w firmach produkcyjnych i logistycznych, prowadzi audyty i szkolenia w obszarach rekrutacji, komunikacji, rozwoju pracowników, umiejętności managerskich, wdrażania standardów, mapuje procesy.

Szczególnie specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania zespołem i budżetem dla kierowników średniego szczebla.

Wykształcenie:
Controlling Personalny – studia podyplomowe; Akademia Leona Koźmińskiego (obecnie)
Zarządzanie Projektami – studia podyplomowe; Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia II stopnia; Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
Administracja – studia licencjackie; Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Certyfikaty:
Szkoła Trenerów Biznesu – Fundacja demokracji lokalnej (240 h) na poziomie studiów podyplomowych; metoda TROP
Akredytacja facylitatora prowadzenia szkoleń konwersacji w biznesie – Super Skills
Akredytacja do przeprowadzania testów predyspozycji zawodowych – FACET 5