Dotacja Unijna

Dotacja Unijna Bpower2 sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty Bpower2 Sp. z o.o. Cel projektu: Celem …

Dotacja Unijna Czytaj więcej „